HET SECRETARIAAT
terug naar het Secretariaat (hoofdmenu)

Losse communiqués van het Secretariaat, uitgegeven door de afdeling persvoorlichting en externe communicatie

Reactie AGL secretariaat op Seppische publicatie
Uitgegeven op maandag 5 september 2011

In een Seppische publicatie, “Jurnel Corille” werd gemeld dat de AGL, geen actie zou ondernemen dan wel niet de noodzaak tot actie zou inzien met betrekking tot de meningsverschillen tussen Insulantis en Île de Romanhe.

Dit is inhoudelijk niet correct. Mevr. Damgaard gaf gisteren tijdens de persconferentie in Kronenburg geen inhoudelijk commentaar, omdat daar niet naar gevraagd werd. Het Secretariaat volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Insulantische mediawetgeving kritisch en pleegt op de achtergrond overleg met de betrokken partijen.

Reactie Karen Damgaard op zaak Insulantis – Île de Romanhe
Uitgegeven op dinsdag 6 september 2011

Gedurende een persconferentie tijdens het werkbezoek van mevr. Damgaard, secretaris generaal van de AGL,  aan de universiteit van Alexanderstad in Kronenburg werden er vragen gesteld over het AGL-standpunt over een vermeend conflict tussen de lidstaten Insulantis en Île de Romanhe.

Het antwoord van Mevr. Damgaard kan in deze gezien worden als het standpunt van de AGL:

“Zover het de AGL betreft is dit een zaak tussen twee lidstaten en heeft de AGL geen bevoegdheid danwel ziet de AGL op dit moment geen aanleiding om in te grijpen. Uiteraard hoopt de AGL en gaat de AGL er vanuit dat beide partijen dit in goed overleg weten op te lossen. Indien gewenst door beide partijen kan de AGL eventueel voor bemiddeling zorgen.”