ORGANISATIES
terug naar Organisaties (hoofdmenu)

De AGL kent een zestal suborganisaties die specifieke taken van de Liga uitvoeren: er zijn de AEGU, de AGL-Investeringsbank, EnerGeo (voorheen GeoAtom), het MIE, het Ylieen-Centrum en de GCCS. Voormalige organisaties die voor of binnen de AGL werkzaam waren, waren de ARO en het Mĺrd-Instituut; de laatste bestaat nog steeds als onafhankelijk instituut binnen Karstonia.

AARDSE ECONOMISCHE GEOFICTIEVE UNIE
De AEGU, opgericht op 4 april 1987 en sinds 2009 gevestigd in It Ton in Issel, houdt zich bezig met het bevorderen van de handelsconctacten tussen haar lidstaten en heeft te dien einde een vrijhandelszone gesticht door middel van het Verdrag van Corille. Alle lidstaten van de AGL zijn tevens lid van de AEGU en maken dus deel uit van deze zone, hoewel Karstonia geen partij is in het Verdrag van Corille. De huidige secretaris generaal van de AEGU is sinds 1 juli 2018 Thomas Bouma uit Kronenburg. Het bestuur van de AEGU bestaat verder uit: Victor Almagro Blank (Chimor), Alain Sirkit-Sept (Île de Romanhe), Isabella Quintus (Insulantis), Arthur Fléry (Kanaaleilanden), Lea Bojanov (Karstonia), Gerard McAllister (Kronenburg), Victor Avaizovski (Palana), Patricia Territtet (Pannonië) en Mivius Pāzastis (Voskië).

2018 -
2014 - 2018
2002 - 2014
1998 - 2002
1994 - 1998
1992 - 1994
1990 - 1992
1988 - 1990
Thomas Bouma (Kronenburg)
Dawyd Kone (Issel)
Kiela A. Taherw (Seppië) drie termijnen
Jan Müller-Laikamp (Gissel)
Dimitri Monoghan (Mii-Eilanden)
Maj Sigurdsson (Karstonia)
Praug Issican Arjön (Seppië)
Antonio Marascenes da Cunha (Săo Antonio)

Noot: vóór 1996 werden Secretarissen Generaal gekozen voor een termijn van twee jaar.

AGL-Investeringsbank
De AGL-Investeringsbank is de financiële suborganisatie van de AGL. De bank heeft tot doel armlastige gebieden in de AGL-landen steun te bieden. Lidstaten en privé-investeerders kunnen financieel bijdragen aan de bank om de bank zo een budget te verschaffen om haar doelstellingen waar te maken. De bank werd opgericht op 19 maart 2011, nadat op 18 september 2010 de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn al was aangewezen als hoofdzetel van de bank. Directeur is sinds de oprichting de Karstoniaanse Susanne Öst; ze werd in 2015 herkozen voor een tweede termijn. De overige bestuursleden zijn: José Gonzáles Salinas (Chimor), Pascal Rrokk (Île de Romanhe), Claudia Bynuzii (Insulantis), John Farrel (Kanaaleilanden), Kristiina Täloudellinen (Karstonia), Annegreet Lindeman (Kronenburg), Osip Braz (Palana), Goswin Maier (Pannonië) en Kirkē Barjylevs (Voskië).

2011 - Susanne Öst (Karstonia) twee termijnen

EnerGeo (voorheen GeoAtom)
De energieorganisatie van de AGL. EnerGeo heeft tot doel het stimuleren van het vreedzaam gebruik van (alternatieve) energie, het stimuleren van fundamenteel materieonderzoek in de lidstaten en het controleren van uranium- en plutoniumhandel tussen de lidstaten. EnerGeo werd onder de naam GeoAtom op 4 april 1987 opgericht als kernenergieorganisatie. Op 13 september 2009 werd besloten het takenpakket van het instituut te verbreden en verhuisde het naar de Insulantische stad Utruneum. Alle lidstaten zijn aangesloten bij EnerGeo. De organisatie zelf is aangesloten bij het internationaal bureau voor atoomenergie in Wenen. Directeur van EnerGeo is sinds 26 juli 2012 Glória San Martín Iglesias uit Chimor; op 19 maart 2016 werd ze herkozen. Het bestuur bestaat verder uit: Paolo Palencia Pinas (Chimor), Pascal Kergas (Île de Romanhe), Paulus Cicero (Insulantis), Louise Villaret-Joyeuse (Kanaaleilanden), Marie Dahlberg (Karstonia), Alwin Nesso (Kronenburg), Ili Masjkov (Palana), Milan Hausswolff (Pannonië), J.A. Mudwör ei Melnig (Seppië) en Gjergj Fişta (Voskië).

2012 -
2008 - 2012
2004 - 2008
1996 - 2004
1992 - 1996
1990 - 1992
Glória San Martín Iglesias (Chimor)
Harma van der Aa-Roorda (Kronenburg)
Rudolf Lanooij (Kronenburg)
Joăo Vildanho Cunhes (Săo Antonio) twee termijnen
Koide Lieparg (Seppië) twee termijnen
Henrik Valjataţson (Engarije)

Noot: vóór 1996 werden Secretarissen Generaal gekozen voor een termijn van twee jaar.

Monoghan Institute for Environment
Het MIE werd opgericht op 22 april 2006 en officieel geopend op 1 mei dat jaar. Het Instituut is de opvolger van de milieu-afdeling van het Mĺrd-Instituut en is genoemd naar de voormalige secretaris generaal van de AEGU, Dimitri Monoghan; het MIE doet onderzoek naar en rapporteert de AGL over de status van het milieu in de lidstaten. Het MIE was oorspronkelijk gevestigd in Turangi (Mii-Eilanden), maar op 19 maart 2016 werd besloten het naar de Voskische hoofdstad Divis te verhuizen. Directeur is sinds 1 mei 2014 Hélčne Sarche-Kezt uit Île de Romanhe; op 4 maart 2018 werd ze herkozen voor een tweede termijn. Het bestuur bestaat verder uit: Carlos Perón Orta (Chimor), Jean Modeste Sirkit Sept (Île de Romanhe), Martin Forster (Kanaaleilanden), Mohammed Esrawi (Karstonia), Max Oncken (Kronenburg), Vera Tyrsa (Palana), Marianne Ederes (Pannonië), Cange Arrijeen (Seppië) en Margrita Çitārs-Avģezēs (Voskië).

2014 -
2010 - 2014
2006 - 2010
Hélčne Sarche-Kezt (Île de Romanhe) twee termijnen
Thea Eldorat (Insulantis)
William Bower (Mii-Eilanden)

Centrum voor Culturele Samenwerking 'Jan Ylieen'
Het CCS 'Jan Ylieen' is de culturele voortzetting van het Mĺrd-Instituut. Het Centrum is genoemd naar de Seppisch-Kronenburgse componist Jan Ylieen (1902 - 1979) en heeft tot doel de culturele betrekkingen tussen lidstaten te stimuleren, de Culturele Hoofdsteden te coördineren en het houdt het Culturele Erfgoed van de AGL bij. Het Centrum werd opgericht op 22 april 2006 en is gevestigd te Waterburg (Kronenburg). Directeur is sinds 1 mei 2017 Tjêl Aenman uit Issel. De overige bestuursleden zijn: Mónica Astano Alterio (Chimor), Michelle Esch-Bouton (Île de Romanhe), Achilles Trento (Insulantis), Gilian Beyton (Kanaaleilanden), Jon Sjöstrand (Karstonia), Hidde Berg (Kronenburg), Varvara Surikova (Palana), Otto Kosat (Pannonië), Pirne E. Ylieen (Seppië) en Petyr Hyesa (Voskië).

2017 -
2013 - 2017
2009 - 2013
2006 - 2009
Tjêl Aenman (Issel)
Jannes Toxopeus
(Kronenburg)
Kander Weeleig
(Seppië)
Sigurd Jörgensen
(Kronenburg)

Geofictieve Commissie ter Coördinatie van Sportactiviteiten
De G.C.C.S., opgericht op 17 december 1988 en gevestigd te Prisce (Seppië). De G.C.C.S. stelt de jaarlijkse sportagenda van de AGL vast en beheert de FATE-ranglijst.

Mĺrd-Instituut
Het Mĺrd-Instituut, opgericht op 6 mei 1990 en gevestigd te Marckfontänn (hoofdstad van Karstonia); een dépendance van het instituut bevond zich in Waterburg (Kronenburg). Het Mĺrd-Instituut bevorderde culturele, wetenschappelijke en onderwijsbetrekkingen tussen de lidstaten van de AGL en behartigde de milieubescherming, o.a. door middel van de tweejaarlijkse milieurapportage aan de Conferentie. In de dépendance in Waterburg werd zorg gedragen voor de lijst van cultureel erfgoed binnen de AGL. Op 3 september 2005 werd het Instituut officieel opgeheven als suborganisatie van de AGL; Karstonia blies het in 2006 nieuw leven in als centrum voor het VFS. Op 22 april 2006 werden de AGL-taken van het Mĺrd-Instituut toegewezen aan de nieuwe organisaties M.I.E. en het C.C.S. 'Jan Ylieen'.

2003 - 2005
2003 - 2003
1996 - 2003
1994 - 1996
1990 - 1994
Isabel da Silva Pinto (Săo Antonio) ad interim
Ralf Toftlund (Norland) ad interim
Poul Jörns (Karstonia) twee termijnen
A. Teixeira da Souza Pinhal (Săo Antonio)
Kajsa Silfverblom (Karstonia) twee termijnen

Noot: vóór 1996 werden Secretarissen Generaal en andere topfunctionarissen gekozen voor een termijn van twee jaar.