Karstonia is een aan de noordoostkust van de Oostzee gelegen koninkrijk (tussen 56 en 61 graden noorderbreedte en 18 en 23 graden oosterlengte). Het land grenst aan Estland en Letland en wordt door een smalle zeestraat van Finland en Zweden gescheiden.
→ Terug naar Lidstaten

Klik hier voor nieuws uit Karstonia!

Officiële naam: Köngariket Karstonia
Oppervlakte: 64.370 km2
Inwonertal: 3.194.296 (1-1-2018)
Staatsvorm: koninkrijk
Nationale feestdagen: 18 december (onafhankelijkheidsdag 1917)

BEVOLKING
Bevolkingsdichtheid:
49,62 inw./km2
Bevolkingsgroei: 0,9% (2017)
Gem. levensverwachting: man 79,1 jaar, vrouw 82,1 jaar
Grote steden (+ inwoners):
     Marckfontänn (459.200)
     Okthamna (287.300)
     Estilhamna (172.500)
     Eskunforssa (166.800)
     Petsamo (106.600)
Talen: Karstoniaans (95%), Galoni (3%), Bellands (2%) en Lijfs (enkele honderden sprekers)
Analfabeten: <1%
Godsdiensten: evangelisch-luthers (36%), rooms-katholiek (4%), russisch-orthodox (3%), moslim (5%), joods (0,5%), overig (3%), onkerkelijken (48,5%)
Universiteiten: Marckfontänn (1630), Orested (1859), Okthamna (1924), Estilhamna (1961), Petsamo (1975), Eskunforssa (2001)

BESTUUR
Hoofdstad:
Marckfontänn
Bestuurlijke indeling: elf provincies (Västfontännland, Östfontännland, Tillskärna, Estilskärna, Marckland, Gotland, Menovië, Jorland, Åland, Galonia en Belland) waarvan de laatste drie autonoom zijn
Staatshoofd: koning Henrik-Otkar II af Jöhvas-Åsenborg, sinds 2007
     Christian II, 1963 - 2007
Volksvertegenwoordiging: Rijksdag (één kamer met 320 leden die om de vijf jaar gekozen worden)
Belangrijkste partijen: KSP (sociaaldemocraten), KFP (conservatieven), CP (centrumlinks), GF (milieupartij), KKP (christendemocraten), DNP (nationalisten), VPF (linkse feministen)
Regeringsleiders:
     Maria Wassiljevska (KFP), sinds 2012
     Tõnu Järve (SD), 2008 - 2012
     Hjalmar Dahlström (KKP), 2002 - 2008
     Ingmar Hergott-Nöjd (SD), 1997 - 2002
     Heidi Ankerskjöld (SD), 1993 - 1997
     Poul Jörns (SD), 1987 - 1993
Minister van Buitenlandse Zaken: Hannes Bjurland, sinds 2012

GEOGRAFIE EN KLIMAAT
Hoogste berg:
Kyrkkanbjerg (420 m)
Grootste meer: Petsamosjö (2654 km2)
Belangrijkste rivieren: Marck (346 km), Ore (184 km), Newar (136 km), Kurka (104 km), Hjort (72 km), Gynd (64 km)
Klimaat: gematigd klimaat met neerslag in alle jaargetijden
Gem. temperatuur in januari en juli: -2
°C resp. 18,5°C
Gem. hoeveelheid neerslag: 590 mm. per jaar

ECONOMIE
BBP:
€115,5 miljard ($142,2 miljard) (2017); €36.142,86 per capita ($44.527,13)
Munteenheid: euro
Werkloosheid: 5% (2017)
Beroepsbevolking: landbouw (1%), industrie (23%), diensten (76%)
Uitvoer: chemische producten, technologische producten, levensmiddelen, grondstoffen
Invoer: olie, technologische producten, auto's, levensmiddelen, grondstoffen
Voornaamste handelspartners: EU, Verenigde Staten, China, Rusland
Voornaamste bedrijven: Eskar MA (financiën/verzekeringen), Forsmark MA (hout/papier, chemische producten), Karstelecom (informatica, telecommunicatie), Bokars MA (technologische producten), Okthamna Skippsverk MA (scheepsvaart)
Toonaangevende kranten: Estilkärna Posten (soc.-dem.), Västfontännlands Nüheter (liberaal), Allmänta Karstonienska Dagbladet (cons.)

AGL
Lid sinds:
2 maart 1986 (oprichtend lid); uitgetreden per 1 januari 2004; heringetreden op 13 september 2009.
Verdragen en suborganisaties: Karstonia is aangesloten bij alle suborganisaties, maar heeft het vrijhandelsverdrag van Corille niet ondertekend. Voor 2004 huisvestte de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn het Mård-Instituut, dat sinds de uittreding van Karstonia uit de AGL in dat jaar echter geen AGL-organisatie meer is. In 2010 werd de nieuw opgerichte AGL-Investeringsbank toegewezen aan Marckfontänn.
Periodiek:
Den Karstonienska Tidning af Nederländerna (100 nummers sinds 1987). Daarvoor: Nieuws uit Karstonia (25 nummers sinds 1985).

INTERNATIONALE ORGANISATIES
Lid van:
Noordse Raad (1952), Verenigde Naties (1954), Raad van Europa (1954), AGL (1986 - 2003 en sinds 2009), EU (1995), Verbond van Fictieve Staten (2006), CvsE, Unesco, Unctad, WHO, FAO, ILO, ECE, GATT, OESO, IMF, Wereldbank

VERKEER EN COMMUNICATIE
Vliegvelden:
Kungholma (Marckfontänn), Theborg (Petsamo), Västborg (Okthamna) + zes regionale vliegvelden
Belangrijke spoorwegverbindingen:
     Marckfontänn - Okthamna - Visby - Belfors
     Eskunforssa - Marckfontänn - Estilhamna - Tallinn - St. Petersburg
     Marckfontänn - Orested - Riga - (Vilnius/Moskou)
Veerdiensten:
     Veskaborg - Mariehamna
     Visby - Oskarshamn (Zweden)
     Nyhamna - Nynäshamn (Zweden)
     Wartenska - Turku/Helsinki (Finland)
     Okthamna - Gdańsk (Polen)
Internationaal netnummer:
(00)360
Netnummers: Marckfontänn 011, Okthamna 021, Eskunforssa 031, Estilhamna 041
Internetcode: .ks
Landcode: KS

TIJD
Tijdzone:
GMT +
2

VOLKSLIED
Åt Landet det Sköna (zie Fantas 95)

KAART

KORTE GESCHIEDENIS
Het was Tacitus die in zijn boek Germania voor het eerst over de “eilanden” in het noorden sprak. Karstonia werd rond het begin van de jaartelling echter voornamelijk door Fins-Oegrische stammen bewoond. Pas in de vijfde eeuw drongen Germaanse stammen het land binnen. De Marckar, door de steeds machtiger wordende Svear vanuit hun oorspronkelijke woongebieden in midden-Zweden verdreven, koloniseerden West en Zuid-Karstonia en etableerden hier een groot aantal zelfstandige koninkrijkjes.

In de 12e eeuw ontwikkelde het in de tussentijd gekerstende Karstonia onder druk van de toenemende Deense expansie in het Oostzeegebied zich in de richting van een feodale samenleving en tot een eenheid. In de 13e eeuw breekt een bloeiperiode voor het land aan, met de komst van het Hanzeverbond, de stichting van een groot aantal handelssteden en de verovering van Estland door de Karstoniaanse koningen. Het Karstoniaanse koninkrijk gaat in 1361 evenwel ten onder en het land zou tot 1523 onder de Deense kroon vallen. Na 1523 wordt Karstonia tussen Polen, Denemarken en Zweden verdeeld, om honderd jaar later geheel Zweeds te worden en vanaf 1726  Russisch. Eerst als vazalstaat, die niet alleen het huidige Karstonia omvatte, maar ook Estland (Oost-Karstonia) en Koerland, totdat een opstand in 1764 een einde maakt aan de relatieve zelfstandigheid en het land een deel van het Russische imperium wordt en tussen 1812 en 1917 als groothertogdom. Het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door een snelle industriële ontwikkeling in Karstonia, maar ook door een grote maatschappelijke misère. Na de Russische revolutie verklaart Karstonia zich op 18 december 1917 onafhankelijk. Binnenlandse troebelen leidden in 1937 tot een staatsgreep die een halffascistisch bewind aan de macht brengt. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie strijdt Karstonia als een bondgenoot mee aan Duitse zijde, maar wordt in 1944 geheel door Sovjettroepen bezet. Onderhandelingen leidden ertoe dat Karstonia vanaf 1946 als een neutrale staat blijft bestaan en gedwongen is om een Sovjetvriendelijke politiek te voeren. In 1986 richt Karstonia samen met enkele andere staten de AGL op en in 1995 wordt het land lid van de EU.

LAND EN VOLK
Karstonia is een klein land in Noord-Europa, grenzend aan Estland en Letland en door een zeestraat (Jorlandssundet) van Zweden in het westen en Finland (Finska Viken) in het noorden gescheiden. Landschappelijk sluit het land aan bij de Baltische laagvlakte en alleen in het midden en westen rijst het land tot boven de 200 meter op. Hier en daar steken enkele heuvelruggen boven de 300 meter uit en de hoogste “berg” van het land, de Kyrkkanbjerg, bereikt en hoogte van 420 meter boven zeeniveau. Naald- en loofbossen bedekken ongeveer tweederde van het land. Er zijn ongeveer duizend meren, waarvan het grootste het Meer van Petsamo is, tenminste als men niet het Meer van Riga meerekent. De kusten bestaan in het noorden en westen uit scheren (rotsgrond) en omvatten enkele honderden eilanden, terwijl de zuidelijke eilanden opgebouwd zijn uit kalkformaties en zandgrond. Akkerbouw is voornamelijk in het zuiden en westen van het land en op de eilanden te vinden, terwijl de veeteelt en bosbouw met name in het noorden overheerst.

De landbouw was eens de belangrijkste vorm van bestaan voor het merendeel der Karstonianen, evenals de visserij, maar tegenwoordig is nog slechts anderhalf procent van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Ook de visserij heeft de afgelopen jaren met een dramatische afname te maken gehad en speelt tegenwoordig nauwelijks enige rol van betekenis.

Karstonia heeft een goede infrastructuur met spoorwegen, en (snel)wegen tussen de meeste grotere steden en met vliegverbindingen met omringende landen en de rest van de wereld. De geringe bevolkingsdichtheid leidt ertoe dat het land per hoofd van de bevolking een verhoudingsgewijs hoge uitgavenpost heeft aan het onderhoud en opbouw van de infrastructuur in het land. In de afgelopen honderd jaren hebben de meeste Karstonianen zich in de grotere steden gevestigd en de ontvolking van het platteland wordt als een groot probleem gezien.

Het overgrote merendeel der bevolking spreekt Karstoniaans, een aan het Deens en Zweeds verwante taal. Tot in de jaren zeventig was de bevolking tamelijk homogeen, met twee grote te onderscheiden bevolkingsgroepen, Karstonianen en Galoniërs (welke natuurlijk ook Karstonianen zijn, maar een Fins-Oegrische taal spreken: het Galonisch (sterk verwant aan het Fins en Estisch)). Daarnaast zijn er een aantal minderheden zoals de Bellanders (welke een aan het Karstoniaans verwante taal spreken) en de Lijven (enkele honderden, van Fins-Oegrische afkomst), woonachtig aan de Letse grens. In de afgelopen dertig jaren nam de immigratie naar Karstonia sterk toe, met name uit Oost-Europa, Azië en Afrika en anno 2008 telt het land ongeveer 300.000 inwoners van buitenlandse afkomst. Daarmee samenhangend heeft Karstonia ook een nieuwe religie binnen zijn grenzen gekregen, de Islam. De meeste Karstonianen bekennen zich evenwel tot de Evangelisch-Lutherse (staats)kerk.

POLITIEK
Karstonia is sedert 1917 een parlementaire democratie. Een uitzondering was de periode van 1937 tot 1944 toen het land een halffascistisch regime kende en van 1944 tot 1946 (bezetting door Sovjet-Unie). Sedert 1917 is het land ook een koninkrijk. De functie van de koning is sinds 1949 geheel ceremonieel. De monarchie is niet geheel onomstreden en verscheidene malen is een poging gedaan om een republiek in te voeren, in 1946 werd hierover zelfs een referendum gehouden. De Karstoniaanse volksvertegenwoordiging of “Rijksdag” bestaat uit 320 afgevaardigden die eenmaal in de vijf jaar gekozen worden. Een van de zetels is gereserveerd voor de voorzitter van de Rijksdag die altijd afkomstig is uit de grootste partij. Sedert 2008 bevinden zich 7 partijen in de Rijksdag. De twee grootste partijen zijn de Conservatieve partij en de Sociaaldemocratische partij. Daarnaast zijn er dertig vaste zetels voor de drie autonome regio´s Åland, Belland en Galonia (gebaseerd op het bevolkingsaantal).

Informatie over Karstonia in de Fantas;
- De Geofictivus, nr.96
- Het volkslied, nr.95
- De periode 1937-1946, nr.90
- Alexander Åkesson, nr.88
- Karstoniaans geld, nr.75
- De Lijven, nr.68
- “Välkommen till Karstonia”, nr.66

Meer informatie over Karstonia en een uitgebreide geschiedenis is te vinden in de brochure “Het koninkrijk Karstonia” uit 1993 en in de uitgave “Den Karstonienska Tidning” verschijnend vanaf 1987 en in de Fantas. Dit materiaal is te vinden in het GvG-archief.