DE AGL; WAT IS DAT?
terug naar de Introductie

De AGL of Aardse Geofictieve Liga is een interactieproject van een aantal leden van het Genootschap voor Geofictie. Op het moment dat het project op 2 maart 1986 van start ging, werd de AGL opgericht in de werkelijkheid waarin haar lidstaten bestaan. Sindsdien hebben vele landen de AGL vaarwel gezegd, terwijl andere landen erbij kwamen. Op dit moment zijn er elf volwaardige lidstaten: SeppiŽ, Kronenburg, Insulantis, Issel, Chimor, őle de Romanhe, Karstonia, Palana, VoskiŽ, de Kanaaleilanden, en PannoniŽ. Het koninkrijk SeppiŽ is de enig overgebleven lidstaat die al lid is sinds de oprichting; Karstonia was eveneens oprichtend lid, maar was in de periode 2004-2009 geen lid van de AGL.

Voor meer informatie over o.a. toetreding, kijk bij Achtergrond.
Voor een grotere wereldkaart met de ligging der AGL-staten, kijk bij Lidstaten.

 

ACTUEEL
s

Na ratificatie door Palana van het op 19 maart 2016 gewijzigde Verdrag van Aralethe is dit in maart 2018 in werking getreden.

De 61ste AGL-Conferentie vindt op 7 juli 2018 plaats in Stola (PannoniŽ).

De 60ste AGL-Conferentie vond op 4 maart 2018 plaats in Orested (Karstonia). Tijdens deze Conferentie is PannoniŽ toegelaten als volwaardig lid van de AGL. Verder is de Kronenburger Thomas Bouma benoemd tot nieuwe Secretaris Generaal van de AEGU; hij volgt op 1 juli de Isselaar Dawyd Kone op. HťlŤne Sarche-Kezt (őle de Romanhe) is herkozen als directrice van het M.I.E. De AGL-Spelen van 2019 worden in Divis (VoskiŽ) georganiseerd.

De 59ste AGL-Conferentie vond op 5 augustus 2017 plaats in Port Augurq (őle de Romanhe). Tijdens deze Conferentie werd de Pannonische hoofdstad Stola aangewezen als Culturele Hoofdstad voor het jaar 2018.

De 58ste AGL-Conferentie vond op 7 januari 2017 plaats in Aylesbury (Kanaaleilanden). Tijdens deze Conferentie werd PannoniŽ toegelaten als geassocieerd lid van de AGL en werd TjÍl Aenman (Issel) aangewezen als opvolger van Jannes Toxopeus (Kronenburg), wiens termijn als directeur van het C.C.S. Jan Ylieen op 1 mei a.s. afloopt.

Op 7 oktober heeft het prinsdom PannoniŽ een aanvraag tot lidmaatschap van de AGL ingediend.

Op 6 september 2016 is Not Curschellas (VoskiŽ) aangetreden als Secretaris Generaal van de AGL.

De 57ste AGL-Conferentie vond op 2 juli 2016 plaats in de Isselse hoofdstad Landheul. Tijdens een verder rustige vergadering kondigde de regering van őle de Romanhe aan dat het het voortduren van het Iljaromaanse AGL-lidmaatschap middels een referendum zal voorleggen aan het volk, een stap die in september ook in Issel genomen wordt. De uitzetting van de Mii-Eilanden was daarnaast op deze Conferentie een feit. De Centraal-Europese ministaat PannoniŽ kondigde evenwel aan een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen.

Het Hooggerechtshof van de AGL deed eind juni 2016 een uitspraak in de na de 56ste Conferentie door őle de Romanhe aangespannen zaak over mogelijke onregelmatigheden tijdens de verkiezing van de komende Secretaris Generaal van de AGL en de toewijzing aan de Voskische hoofdstad Divis van het Monoghan Institute for the Environment, waarbij kandidaten van őle de Romanhe het niet haalden. Volgens het Hof zijn deze onregelmatigheden alsook verdenkingen van favoritisme of zelfs racisme bij de stemming niet bewijsbaar. Tegen de uitspraak kan geen beroep worden aangetekend.

De 56ste AGL-Conferentie had op 19 maart 2016 plaats in Nationaal Park CaŮete in Chimor. Het Markiezaat der Kanaaleilanden werd tijdens deze Conferentie volwaardig lid van de AGL. Daarentegen werd een procedure gestart om de Mii-Eilanden uit de AGL te zetten. De wijzigingen van de Verdragen van Aralethe en Jarjana werden met een grote meerderheid aangenomen, het hoofdkantoor van het milieuinstituut M.I.E. zal naar Divis (VoskiŽ) verhuizen, de Voskische diplomaat Not Curschellas werd gekozen als opvolger van de op 6 september aftredende Secretaris Generaal Heidi AnkerskjŲld, en Glůria San MartŪn Iglesias (Chimor) werd herkozen als directrice van EnerGeo. Ten slotte zullen de Palaanse stad Besnej in 2016 en de Iljaromaanse hoofdstad Port de Boiguehenneuc in 2017 Culturele Hoofdstad van de AGL zijn.

Op 18 maart 2016 kondigde Norland aan uit de AGL te stappen.

De Aardse Geofictieve Liga bestond op 2 maart 2016 30 jaar. Dit heugelijke feit werd in tal van lidstaten gevierd.

De 55ste AGL-Conferentie had op 7 februari 2015 plaats in de Insulantische stad Ostia. Tijdens deze Conferentie werd het Markiezaat der Kanaaleilanden toegelaten als geassocieerde lidstaat. Tevens werd Susanne ÷st herbenoemd als directrice van de AGL-Investeringsbank en werden de AGL-Voetbal-landenkampioenschappen toegewezen aan de Kanaaleilanden.

De Republiek Liga heeft op 3 januari 2015 het lidmaatschap van de AGL aangevraagd.

Het Markiezaat der Kanaaleilanden heeft op 22 oktober 2014 het lidmaatschap van de AGL aangevraagd.

De 54ste AGL-Conferentie had op 30 augustus 2014 plaats in de Voskische stad Turitg. Tijdens deze Conferentie is de stemming over de Verdragswijzigingen die tijdens de 50ste en 51ste Conferenties plaatsvond ongeldig verklaard en werd een voorstel aangenomen om de Verdragen van Aralethe en Jarjana opnieuw te herzien.

De 53ste AGL-Conferentie werd op 1 maart 2014 gehouden in de Miisaanse hoofdstad Turangi. Tijdens deze Conferentie werd de voormalige Isselse minister van buitenlandse zaken Dawyd Kone aangewezen als opvolger voor de op 1 juli aftredende secretaris generaal van de AEGU, mevrouw Kiela A. Taherw, die de functie drie termijnen uitoefende. De Iljaromaanse minister van binnenlandse zaken en voormalige minister van buitenlandse zaken HťlŤne Sarche-Kezt werd gekozen tot nieuwe directrice van het milieuinstituut MIE; zij volgt op 1 mei de Insulantische Thea Eldorat op.

Van 6 t/m 23 december 2013 wordt in őle de Romanhe de zevende editie van de AGL-Voetballandenkampioenschappen georganiseerd. Kijk onder Cultuur voor meer informatie.

De 52ste AGL-Conferentie vond op 23 juli 2013 plaats in de Norlandse stad Hy. Tijdens deze Conferentie heeft de Republiek der Vosken en Gurden het volwaardige lidmaatschap van de AGL gekregen.

De 51ste AGL-Conferentie vond op 20 januari 2013 plaats in Jolka, de hoofdstad van Palana. De al op de vorige Conferentie door Kronenburg voorgestelde wijziging van het Verdrag van Jarjana om artikel 2 zodanig te wijzigen dat het de lidstaten het hebben van de doodstraf niet meer toestaat, werd vandaag aangenomen met zes tegen drie stemmen; het verdrag zal nu door de nationale parlementen moeten worden geratificeerd. Voorts werd de Kronenburger Jannes Toxopeus gekozen tot nieuwe directeur van het Ylieen-Centrum; hij zal op 1 mei de SeppiŽr Kander Weeleig opvolgen. Voor 2013 is geen Culturele Hoofdstad aangewezen; de Voskische stad Majmŗl zal in 2014 die honneurs waarnemen.

Op de 50ste AGL-Conferentie die op 8 juli 2012 plaatsvond in de Kronenburgse stad Portus Regius, is het Verdrag van Aralethe gewijzigd; ondertekening van het mensenrechtenverdrag van de AGL, het Verdrag van Jarjana, is nu verplicht voor alle lidstaten. Verder is Palana toegelaten als volwaardige lidstaat en VoskiŽ als geassocieerde lidstaat, en is de Karstoniaanse oud-premier Heidi AnkerskjŲld gekozen tot secretaris-generaal van de AGL; zij zal op 6 september de huidige secretaris-generaal Karen Damgaard opvolgen. De nieuwe directrice van EnerGeo wordt vanaf 26 juli de Chimorese Gloria San MartŪn Iglesias en in 2013 zullen de AGL-Voetballandenkampioenschappen georganiseerd worden door őle de Romanhe.

Op 23 april 2012 is het AGL-lidmaatschap van Elysion beŽindigd.

Op de 49ste AGL-Conferentie die op 18 december 2011 in de Elysiaanse stad Charlester plaats had zullen vinden, maar vanwege een aardbeving in Elysion verplaatst was naar Corille (SeppiŽ) is besloten dat er aan het Verdrag van Aralethe toetredingsvoorwaarden voor nieuwe lidstaten zullen worden toegevoegd.

Op de 48ste AGL-Conferentie in Wanir (SeppiŽ) op 19 maart 2011 is Elysion toegetreden tot de AGL als tiende volwaardige lidstaat van de liga en verkreeg de Volksrepubliek Palana het geassocieerd lidmaatschap van de AGL. Tevens is de AGL-investeringsbank formeel opgericht en werd de Karstoniaanse Susanne ÷st benoemd tot eerste directrice van deze bank.

De Aardse Geofictieve Liga bestond op 2 maart 2011 25 jaar. Dit heugelijke feit is in tal van lidstaten gevierd.

Tijdens de 47ste AGL-Conferentie in Okthamna (Karstonia) is besloten dat er een AGL-investeringsbank zal worden opgericht.

Door een herziening van het Kronenburgse verdrag met betrekking tot de relatie met diens autonome provincies, is de autonome provincie der Kronenburgse Maagdeneilanden op 20 augustus onder Kronenburgse vertegenwoordiging lid geworden van de AGL.

Op 17 juli heeft de Volksrepubliek Palana het geassocieerd lidmaatschap van de AGL aangevraagd.

Tijdens de 46ste Conferentie in Port de Boiguehenneuc (őle de Romanhe) hebben de Verenigde Elysische Eilanden het geassocieerde lidmaatschap van de AGL verkregen. Tijdens dezelfde Conferentie is de secretaris-generaal van de AEGU, mevrouw Kiela A. Taherw (SeppiŽ), benoemd voor een derde termijn. Per 1 mei 2010 zal daarnaast de Insulantische biologe Thea Eldorat de Miisaan William Bower opvolgen als voorzitter van het Monoghan Institute for Environment.

Per 1 januari 2010 maakt de Republiek S„o Antonio geen deel meer uit van de AGL.

Op 5 november 2009 hebben de Verenigde Elysische Eilanden het lidmaatschap van de AGL aangevraagd. De meeste lidstaten hebben deze aanvraag ontvangen door middel van het aanknopen of opwaarderen van de diplomatieke betrekkingen met Elysion.

De volgende Conferentie heeft plaats op 14 maart 2010 in Port de Boiguehenneuc (őle de Romanhe).
Voor een verslag van de laatste AGL-Conferentie, kijk op de pagina van het Secretariaat.

De economische suborganisatie AEGU verhuist naar de stad It Ton in Issel. GeoAtom, de suborganisatie belast met onderzoek naar atoomenergie, heeft een breder takenpakket gekregen en zal onder de naam EnerGeo onderzoek doen naar allerlei vormen van (alternatieve) energie. De Insulantische stad Ultruneum zal EnerGeo huisvesten.

Tijdens de 45ste AGL-Conferentie op 13 september 2009 hebben Issel, Chimor en őle de Romanhe het volwaardige lidmaatschap van de AGL verworven. Ook het koninkrijk Karstonia, dat sinds 2004 geen lid meer was van de AGL, heeft op die datum hernieuwd het volwaar-dige lidmaatschap van de AGL verkregen; in augustus stemde meer dan 50% van de Karstonianen in een referendum voor hernieuwde toetreding tot de liga.

Van 15 t/m 27 juni hadden in Kronenburg de vierjaarlijkse AGL-Voetballandenkampioenschappen plaats. In een spannende finale delfde Insulantis met 2-3 het onderspit tegen Norland, waardoor dit Zuid-Amerikaanse land voor het eerst in de geschiedenis van de AGL de beker veroverde.

De SeppiŽr Kander Weeleig heeft per 1 mei 2009 Sigurd JŲrgensen opgevolgd als voorzitter van het Ylieen-Centrum.

Tijdens de 44ste AGL-Conferentie op 11 april 2009 heeft Insulantis het volwaardige lidmaatschap van de AGL verworven. Insulantis zal alle AGL-verdragen ondertekenen en heeft mr. Derdus Georgius Dezantus afgevaardigd als rechter in het Hooggerechtshof van de AGL.

Tijdens de financiŽle subconferentie op 17 februari 2009 naar aanleiding van de wereldwijde financiŽle crisis hebben de ministers van financiŽn van de deelstaten besloten geen algemeen beleid te vormen om als AGL de crisis de baas te worden; een voorstel hieromtrent van Kronenburg haalde het niet. De lidstaten houden dus de vrije hand om zelf te bepalen hoe zij met de crisis omgaan.

Het koninkrijk Issel als ook de republieken Chimor en őle de Romanhe hebben tijdens de 42ste AGL-Conferentie op 6 september 2008 het geassocieerde lidmaatschap van de AGL verkregen. Tijdens diezelfde Conferentie is besloten dat het lidmaatschap van S„o Antonio per 1 januari 2010 zal worden beŽindigd. De thans nog in de Antonijnse hoofdstad Porto S„o Antonio gevestigde AGL-suborganisaties, de AEGU en GeoAtom, zullen voor die tijd verhuizen naar een andere lidstaat van de AGL. Ook is waarnemend secretaris generaal Karen Damgaard (uit Norland) herbenoemd voor een volledige termijn van vier jaar.

Op 26 juli heeft Rudolf Lanooij (Kronenburg) zoals gepland het voorzitterschap van GeoAtom overgedragen aan Harma van der Aa-Roorda (eveneens Kronenburg).

Op 19 februari 2008 is de secretaris generaal van de AGL, Johan Achterberg, onverwacht overleden aan een hartstilstand. Hij was vanuit Prisce op weg naar Kronenburg, waar hij voorafgaand aan de AGL-Conferentie van zaterdag 23 februari familie wilde bezoeken. Tijdens de landing van het vliegtuig kreeg de heer Achterberg echter een hartaanval; toen de ambulance arriveerde, was hij reeds overleden.
Johan Achterberg was een Kronenburgse sociaal-democraat en in die hoedanigheid van 1989 tot 2001 minister van buitenlandse zaken van dat land, en in het voorjaar van 2001 minister-president. Op 11 januari 2008 volgde hij Antonio C. da Silva Xiveiras op als secretaris generaal van de AGL; hij heeft dit ambt dus slechts 39 dagen mogen bekleden.
Johan Achterberg wordt op maandag 25 februari begraven in Alexanderstad; hij is 68 jaar geworden.

Met ingang van 23 februari 2008 is de lidstaat S„o Antonio geschorst als lid voor de duur van een half jaar, vanwege het eenzijdig opschorten van de contributiebetalingen. De Conferentie heeft het land tot de volgende Conferentie gegeven om orde op zaken te stellen.

Op 15 augustus 2007 heeft de staat Insulantis (Imperium Alexandrus) bij het Secretariaat van de AGL een officiŽle aanvraag tot toetreding ingediend. De AGL-Conferentie heeft dit op 23 februari 2008 gehonoreerd door Insulantis als geassocieerd lid toe te laten treden tot de liga; het geassocieerd lidmaatschap geldt voor de gebruikelijke duur van een jaar.

NIEUWS UIT DE LIDSTATEN
s

7 januari 2017: Berichtgeving over de 58ste AGL-Conferentie op de Kanaaleilanden. (bron1)

15 december 2016: De lutherse bisschop van Friescheburg (Kronenburg) treedt af. (bron)

12 december 2016: De Erfmarkies der Kanaaleilanden doet afstand van zijn rechten op de troon ten gunste van zijn jongere broer. (bron1) (bron2)

1 december 2016: Kronenburg voert een nieuw biljet van 100 gulden in. (bron)

26 november 2016: Nationale rouw in Palana na het overlijden van de Cubaanse ex-leider Fidel Castro. (bron)

24 november 2016: De Kanaaleilanden gaan investeren in de verbetering van de bestaande zeewering. (bron1) (bron2)

14 november 2016: De Kronenburgse minister van justitie FÝre treedt af nadat bekend wordt dat hij vonnisafspraken heeft gemaakt met een rechter. (bron)

9 november 2016: Berichtgeving over de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. (bron1) (bron2)

4 november 2016: De Palaanse politie onderzoekt de verschijning van een onbekende vlag in de stad Besnej. (bron)

3 november 2016: De Kronenburgse televisiezenders RTK1 en RTK3 staan in de verkoop. (bron1) (bron2)

3 november 2016: De Karstoniaanse prinses Olivia bevalt van een tweeling. (bron)

november 2016: Het Karstoniaanse chemieconcern Forsmark MA maakt de overname van het Seppische bedrijf FŲrsiess bekent. (bron)

november 2016: De Karstoniaanse regering wil een brug over de Jorlandsund naar Zweden. (bron)

30 oktober 2016: Kronenburg, Canada en de Europese Unie ondertekenen het CETA-Verdrag. (bron)

7 oktober 2016: Het prinsdom PannoniŽ vraagt het lidmaatschap van de AGL aan. (bron)

6 oktober 2016: Van 25 t/m 28 oktober komt de Welfische koning James II op staatsbezoek in VoskiŽ. (bron)

25 september 2016: De Kanaaleilanden voeren een administratieve herindeling door; deze wordt van kracht op 1 oktober. (bron1) (bron2)

19 september 2016: Het Voskische werkloosheidscijfer is in het eerste en tweede kwartaal van 2016 met 0,7% gedaald. (bron)

16 september 2016: In VoskiŽ wordt een waterkrachtcentrale geopend. (bron)

6 september 2016: Not Curschellas treedt aan als Secretaris Generaal van de AGL. (bron)

5 september 2016: De Karstoniaanse Rijksdag ratificeert de gewijzigde verdragen van Jarjana en Aralethe. (bron1) (bron2)

september 2016: In een referendum in Issel stemden de inwoners van dat land voor het Verdrag van Aralethe (en dus voor voortzetting van het AGL-lidmaatschap), maar tegen het Verdrag van Jarjana. (bron1) (bron2)

30 juli 2016: De bevolking van őle de Romanhe stemt in een referendum voor voortzetting van het AGL-lidmaatschap; premier Keztil-Surt treedt hierop af en wordt vervangen door Mervin Urzine. (bron) (bron) (bron)

8 juli 2016: In juli en augustus wordt in VoskiŽ de Voskian Rugby Cup gehouden. (bron)

2 juli 2016: Berichtgeving over de 57ste AGL-Conferentie in Issel. (bron1) (bron2) (bron3) (bron4)

juli 2016: Het Hotel Savoye in Port Meryton (Kanaaleilanden) is heropend. (bron)

juli 2016: Het Belgische bedrijf LIXA maakt bekend te zullen investeren in de Kanaaleilanden. (bron)

juli 2016: Berichtgeving over de Kanaaleilandse deelname aan de Olympische Spelen. (bron)

27 juni 2016: Directeur Toxopeus van het CCS Jan Ylieen wil de bekendheid van het Ylieen-Centrum vergroten. (bron)

27 juni 2016: De Palaanse minister van economie Pavel Puslovar dient zijn ontslag in en wordt opgevolgd door Savva Brjoellov. (bron)

24 juni 2016: De regering der Kanaaleilanden komt in spoedzitting bijeeen naar aanleiding van de beslissing van het volk van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. (bron1) (bron2)

23 juni 2016: Het Hooggerechtshof doet een uitspraak inzake de Iljaromaanse klacht over de verkiezing van de Secretaris Generaal en de locatie van het MIE. (bron1) (bron2) (bron3)

13 juni 2016: Kronenburg benoemt nieuwe bestuursleden voor EnerGeo en het MIE. (bron)

20 mei 2016: De Kronenburgse Noordkamer ratificeert de gewijzigde Verdragen van Aralethe en Jarjana. (bron)

14 mei 2016: Nationale feestdag op de Kanaaleilanden. (bron)

11 mei 2016: In Kronenburg vinden verkiezingen voor de vernieuwde Zuidkamer plaats, dat nu een parlement is voor alle vier Elementen van het Koninkrijk. (bron)

9 mei 2016: De president van Harrawi brengt een driedaags staatsbezoek aan Kronenburg. (bron)

20 april 2016: De Panama Papers brengen een aantal burgers en organisaties op de Kanaaleilanden in opspraak. (bron)

11 april 2016: De Kronenburgse gemeente Westerland heeft een nieuw gemeentehuis. (bron)

1 april 2016: Franse en Kanaaleilandse speciale eenheden rollen in Rennes (FR) een terreurcel op. De cel kende volgens de Kanaaleilandse veiligheidsdienst CSI twee doelen op de Kanaaleilanden. (bron)

25 maart 2016: Voskische monarchisten en republikeinen raken slaags bij de villa van de jarige ex-kroonprins Hugo. (bron)

22 maart 2016: De Voskische oud-minister van financiŽn Majyģiuz wordt veroordeeld tot 20 jaar cel voor diefstal, fraude en corruptie. (bron)

22 maart 2016: De internationale luchthaven van Alexanderstad (Kronenburg) neemt zijn veiligheidsmaatregelen onder de loep na de terroristische aanslag in Brussel. (bron)

21 maart 2016: Ontplofbare paaseieren in Kronenburg. (bron)

19 maart 2016: Berichtgeving over de 56ste AGL-Conferentie in Chimor. (bron1) (bron2) (bron3) (bron4) (bron5) (bron6) (bron7) (bron8)

18 maart 2016: In Alexanderstad (Kronenburg) is een bende wapenhandelaars opgepakt. (bron)

18 maart 2016: Het Insulantische parlement is in spoedzitting bijeen gekomen naar aanleiding van het uittreden van Norland. (bron)

10 maart 2016: VoskiŽ neemt toch vluchtelingen op. (bron)

9 maart 2016: Leiderschapscrisis binnen de Kronenburgse liberale partij LKP. (bron)

6 maart 2016: De Voskische piratenpartij boekt een belangrijke overwinning in regionale verkiezingen in VoskiŽ. (bron)

2 maart 2016: Berichtgeving over het 30-jarig bestaan van de AGL. (bron1) (bron2) (bron3)

maart 2016: In Newcastle (Kanaaleilanden) is de renovatie van de Public Library van start gegaan. (bron)

maart 2016: In Port de Boiguehenneuc (őle de Romanhe) is een nieuw busstation geopend. (bron)

maart 2016: Insulantis beleeft een rampjaar voor de wijnoogst. (bron)

maart 2016: De Democratische Commissie van Insulantis heeft de datum van de volgende parlementsverkiezingen vastgesteld op 11 juni 2016. (bron)

maart 2016: De Karstoniaanse regering is positief over de voorgestelde AGL-verdragswijzigingen. Verder stelt ze Astrid JŲrns kandidaat als directrice van EnerGeo. (bron)

29 februari 2016: De Kronenburgse prins Willem Lodewijk en zijn vrouw prinses Anna zijn ouders geworden van hun eerste kind, prins Lodewijk Alois. (bron)

23 februari 2016: O3 Investments, het investeringsbedrijf van de Kronenburgse miljardair Oscar A. Ottendorf Okrilla, heeft de levensvatbare delen van het vorig jaar failliet gegane Van der Meer Verzekeringen gekocht. (bron)

20 februari 2016: De Kanaaleilanden zenden Rebecca Bird als afvaardiging naar het Eurovisie Songfestival. (bron1) (bron2)

5 februari 2016: Kronenburg stelt geen kandidaten voor de binnenkort vrij komende topposities binnen de AGL. (bron)

4 februari 2016: De Kronenburgse regering is tevreden met de wijzigingsvoorstellen van de AGL-Verdragen. (bron)

1 februari 2016: Kronenburg kondigt enkele ambassadeurs-wijzigingen aan. (bron)

februari 2016: Op de Kanaaleilanden beginnen de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. (bron)

29 januari 2016: VoskiŽ stelt diplomaat Not Curschellas kandidaat als opvolger van AGL-secretaris generaal Heidi AnkerskjŲld, die in september aftredend is. (bron)

8 januari 2016: Prinses Anna, de vrouw van de Kronenburgse prins Willem Lodewijk, is zwanger van haar eerste kind. (bron)

1 januari 2016: In Kronenburg is de nieuwe staatkundige situatie van kracht geworden. (bron)

1 januari 2016: Snelle bevolkingstoename in Karstonia. (bron)

januari 2016: Een zware storm heeft op de Kanaaleilanden schade aangericht. (bron)

januari 2016: Fyn BršndŚsen wint prijs voor beste film op het filmfestival van Orested. (bron)

31 december 2015: De Palaanse leider Letko kondigt voor 2016 grote economische hervormingen aan in de dienstensector en de industrie. (bron)

21 december 2015: De Palaanse leider Slava Valjev sterft op 75-jarige leeftijd. Een week van nationale rouw wordt uitgeroepen. Op 23 december wordt Irik Letko voorgedragen en aangesteld als opvolger van Valjev. Valjev wordt op 28 december begraven. (bron)

15 december 2015: Karstonia voert grenscontroles in vanwege het vluchtelingenprobleem. (bron)

4 december 2015: VoskiŽ draagt de Grotten van KāveÁis voor als Cultureel Erfgoed van de AGL. (bron)

1 december 2015: Het Kronenburgse ministerie van binnenlandse zaken heeft extra maatregelen aan de grens aangekondigd om terreurdreiging tegen te gaan. (bron)

december 2015: Maj Sigurdsson, voormalig Karstoniaans minister van financiŽn en secretaris generaal van de AEGU van 1992 tot 1994, overlijdt in een verkeersongeluk. (bron)

december 2015: Onduidelijkheid over de AGL-Conferentie. (bron1) (bron2) (bron3)

23-27 november 2015: De Kronenburgse koning Ernst Frederik en zijn gevolg brachten een staatsbezoek aan de Kanaaleilanden. (bron1) (bron2) (bron3)

17 november 2015: Buitenlandse kritiek op de 'gesloten' grenzen van VoskiŽ ivm de vluchtelingenproblematiek. (bron)

16 november 2015: In VoskiŽ is een omstreden veiligheidswet met een ruime meerderheid aangenomen. (bron)

14 november 2015: Spoedberaad in het Kanaaleilandse parlement naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. (bron)

3 november 2015: Brand in de intercity tussen Ēdeza en Rāģidz (VoskiŽ): twee doden en 37 gewonden. (bron)

november 2015: In Southford-on-Sea (Kanaaleilanden) is een windturbine op hol geslagen. (bron)

november 2015: őle de Romanhe treedt toe tot de Afrikaanse vrijhandelszone. (bron)

november 2015: Op őle de Romanhe begint Openbaar Aanklager een onderzoek naar vermeende corruptie door president Faroz-Zaran. (bron)

november 2015: De Markies van Hearst brengt een staatsbezoek aan SeppiŽ. (bron1) (bron2)

30 oktober 2015: Radio-H (Kanaaleilanden) stuurde haar laatste programma de ether in. (bron)

23 oktober 2015: De Sinfonia Oeconomica van de Voskische componist Peter Vejsiu is met groot succes in premiŤre gegaan. (bron)

15 oktober 2015: In Kronenburg zijn de voorbereidingen voor de staatshervorming die op 1 januari 2016 van kracht wordt, in volle gang. (bron)

6-9 oktober 2015: HH MM Koning Ernst Frederik en Koningin Isabel ontvangen de Kaupelanese koning Kira en zijn gevolg in het kader van een officieel staatsbezoek. (bron1) (bron2)

5 oktober 2015: Het Crown Court (Kanaaleilanden) doet een uitspraak in de Zaak-Baines-Millford. (bron)

4 oktober 2015: Tijdens een voetbalwedstrijd tussen de Kronenburgse clubs FCF en SC Groningen is SC-speler Melchiorre Giangi overleden. (bron)

3 september 2015: De Palaanse leider Valjev woont in Peking een militaire parade bij ter ere van het einde van de Tweede Wereldoorlog. (bron)

september 2015: De Kanaaleilanden gaan hun buitengrenzen strenger bewaken. (bron)

24 augustus 2015: In Fot (Palana) wordt 's lands grootste zeep- en shampoofabriek geopend. (bron)

7 augustus 2015: De politie van Kronenburg is alert vanwege een schutter die op de vlucht is na een schietpartij in Providence (VS). (bron)

2 augustus 2015: Bij twee grote bankovervallen op de Kanaaleilanden zijn doden en gewonden gevallen. (bron)

augustus 2015: De secretaris generaal van de AGL, Heidi AnkerskjŲld, bezoekt de lidstaten voorafgaand aan de volgende AGL-Conferentie. (bron1) (bron2)

augustus 2015: De Karstoniaanse koning Henrik-Otkar II is in het ziekenhuis opgenomen na een lichte hartaanval. (bron)

22 juli 2015: Volgens Zuid-Koreaanse bronnen is er een geheime oppositie actief in Palana. (bron)

6 juli 2015: Wojciech Jędrzejewicz treedt aan als burgemeester van Westerland (Kronenburg). (bron)

26 juni 2015: Palmerston wint de Wellingdon-Dayton Amateur Cup (Kanaaleilanden). (bron)

15 juni 2015: De International School of Asian Arts Causton-Nagoya-Seoul-Tianjin (Kanaaleilanden) viert haar vijfjarig bestaan. (bron)

5 juni 2015: De Iljaromaanse regering is na de parlementsverkiezingen aangebleven. (bron)

31 mei 2015: Palana-kenner Thomas Karlston voorspelt grote veranderingen in Palana tussen nu en 2020. Waar hij zijn beweringen op baseert is niet duidelijk. (bron)

14 mei 2015: De nationale feestdag van de Kanaaleilanden, the Festival of the Federation, is ook dit jaar weer uitbundig gevierd. (bron)

12 mei 2015: In Kronenburg is de staatshervorming door alle betrokken partijen goedgekeurd. (bron)

3 mei 2015: Voormalig LKP-leider Fokko Korte van Eeghen is overleden. (bron)

mei 2015: De Kanaaleilandse minister van financiŽn James Nettles vreest voor het voortbestaan van de Europese Unie. (bron)

27 mei 2015: De Kronenburgse assurantiemaatschappij Van der Meer Verzekeringen heeft het faillissement aangevraagt. (bron)

13-19 april 2015: In de burcht van Newcastle (Kanaaleilanden) vond de vijfde editie van de Week of the Tudors plaats. (bron)

11 april 2015: In Palana is de 75e verjaardag van leider Valjev gevierd. (bron)

1 april 2015: Op de Kanaaleilanden hebben de Liberalen de parlementsverkiezingen gewonnen. Sophie Paget wordt de nieuwe Staatsminister. (bron)

april 2015: de Royal Music Acadamy (Kanaaleilanden) geven een Telemann-concert. (bron)

april 2015: de Kanaaleilanden grijpen naast de hoofdprijs in de British Choir Competition. (bron)

1 maart 2015: Op de Kanaaleilanden is de nieuwe Kronenburgse consul Eiwind Wolken Maass aan het werk gegaan. (bron)

maart 2015: In Marckfontšnn (Karstonia) is VŲi JŁŁksed overleden. JŁŁksed was van 1993 tot 1997 voorzitter van de ARO, minister van economische zaken in de regering van premier Hergott-NŲjd, Rijksdaglid en namens Karstonia bestuurslid van de AEGU. (bron)

maart 2015: Newcastle University (Kanaaleilanden) grijpt naast fysicaprijs. (bron)

maart 2015: De gletsjer op de Mont Perdu op őle de Romanhe smelt weg. (bron)

maart 2015: Het milieu-instituut van de AGL, M.I.E., brengt een milieurapport uit. (bron1) (bron2)

maart 2015: Op őle de Romanhe sticht Jean Orange Forestier de Parti pour le ProgrŤs du Peuple (PPP). (bron)

28 februari 2015: De Palaanse leider Valjev brengt een officieel staatsbezoek aan Myanmar. (bron)

26 februari 2015: De nieuwe Marquess Bridge die Port Meryton met Newcastle (Kanaaleilanden) verbindt, is opengesteld voor het verkeer. (bron)

23-27 februari 2015: De Markies van Hearst (Kanaaleilanden) brengt een staatsbezoek aan Karstonia. (bron1) (bron2) (bron3)

17 februari 2015: De Karstoniaanse krijgsmacht gaat samenwerken met Finland en Zweden. (bron)

14 februari 2015: Met het oog op de parlementsverkiezingen van 1 april maakten op de Kanaaleilanden de regeringspartijen hun kandidaten voor het staatsministerschap bekend. (bron)

7/8 februari 2015: Berichtgeving over de 55ste AGL-Conferentie (bron1) (bron2) (bron3) (bron4)

6 februari 2015: De Seppische premier Ei Laaix laakt het gesol met AGL-suborganisaties door sommige lidstaten en stelt voor het indienen van voorstellen op de agenda's van AGL-Conferenties aan banden te leggen. (bron)

6 februari 2015: In Kronenburg wordt tijdens de opening van het parlementaire jaar de nieuwe regering Dankert-II, opnieuw een coalitie van PvG en ROOS!, geÔnstalleerd. Tevens worden er enkele ambassadewijzigingen aangekondigd. (bron)

5 februari 2015: Voorafgaand aan de AGL-Conferentie brengt een Kanaaleilandse delegatie een bezoek aan Insulantis. (bron)

4 februari 2015: Prostesten in őle de Romanhe tegen de vermeende corruptie van president Faroz-Zaran. (bron)

1 februari 2015: De Karstoniaanse regering trekt aan de vooravond van de AGL-Conferentie haar voorstel in om het MŚrd-Instituut als suborganisatie in de AGL te herintroduceren. (bron1) (bron2)

29 januari 2015: Kronenburg kondigt intensievere betrekkingen aan met het Markiezaat der Kanaaleilanden en de Republiek Liga. (bron)

28 januari 2015: Vragen in het Kronenburgse parlement over de paniek die de meteorologische dienst veroorzaakte rondom een sneeuwstorm die uiteindelijk heel erg meeviel. (bron)

20 januari 2015: Onenigheid in de Voskische regeringscoalitie over een plan van minister van justitie Ūrtiazes om de winnaar van verkiezingen een aantal bonuszetels toe te kennen, zoals ook in buurland Griekenland gebruikelijk is. (bron)

17 januari 2015: De Palaanse leider Valjev zou ernstig ziek zijn, aldus de Zuid-Koreaanse krant Seoel Times. Er is nog geen reactie gekomen van de Palaanse regering. (bron)

11 januari 2015: Op de Kanaaleilanden wordt met de jaarlijkse toespraak van de markies feestelijk de start van het nieuwe politieke jaar gevierd. Alle ogen zijn nu gericht op de verkiezingen van 1 april. (bron)

5 januari 2015: Pāvus Luva, leider van de Voskische oppositie-partij IP'02, bekritiseert eventuele kandidatuur őle de Romanhe als vestigingsland voor de AGL-Investeringsbank. (bron)

1 januari 2015: In de Palaanse hoofdstad Jolka zijn vandaag feestelijk de nieuwe vlaggen van de 21 Palaanse rayons gepresenteerd aan het volk. (bron)

januari 2015: őle de Romanhe steunt verhuizing AGL-Investeringsbank indien MŚrd-Instituut terug in de AGL wordt opgenomen en is kandidaat als vestigingsland. (bron)

19 december 2014: In Kronenburg wordt de tweede regering-Dankert gepresenteerd: opnieuw een coalitie van de PvG met ROOS!. De regering wordt op 6 februari 2015 geÔnstalleerd (bron)

16 december 2014: De Palaanse rayons krijgen per 1 januari 2015 een eigen vlag. (bron)

8 december 2014: De koersdaling van de Russische Roebel heeft schadelijke gevolgen voor de Palaanse economie; de Nort is sinds 2005 gekoppeld aan de Roebel. (bron)

7 december 2014: De Palaanse en de Chinese marines hebben oefeningen gehouden voor de oostkust van Palana. (bron)

december 2014: De AEGU wijst onnodige verhuizingen van suborganisaties af. (bron)

december 2014: Karstonia wil de AGL-Voetballandenkampioen-schappen van 2017 organiseren. (bron)

1 november 2014: Brand in het stadhuis van de Kronenburgse hoofdstad Alexanderstad door enkele brandbommen. (bron)

november 2014: De Karstoniaanse Rijksdag neemt een wet aan die vluchtelingen uit SyriŽ een permanente verblijfsvergunning geeft. (bron)

31 oktober 2014: De komende regering van Kronenburg zal in elk geval de accijnzen op tabak verhogen. (bron)

29 oktober 2014: Bij parlementsverkiezingen in Kronenburg wint de regerende linksliberale PvG. (bron)

25 oktober 2014: De 42ste Ripperda-Prijs voor jonge componisten gaat naar de Karstoniaanse Grizelda Kivi. (bron1) (bron2)

25 oktober 2014: De Kronenburgse prins Willem Lodwijk trouwt op 27 en 28 maart 2015 met zijn vriendin, de journaliste Anna Rauhofer. (bron)

22 oktober 2014: De Kronenburgse staatssecretaris van BECS kondigt een handelsbezoek aan aan enkele Oost-Afrikaanse landen, waaronder őle de Romanhe en Insulantis. (bron)

19 oktober 2014: De Karstoniaanse regering kondigt bezuinigingen aan. (bron)

16 oktober 2014: Bij een Kronenburgse patient die ziek werd na thuiskomst uit Guinee, is geen ebola geconstateerd. (bron)

oktober 2014: De zomer van 2014 was in Karstonia de warmste sinds men met het meten van de temperatuur begon. (bron)

oktober 2014: Voetbalteam van őle de Romanhe uitgeschakeld in voorronde Afrikaanse voetbalkampioenschappen. (bron)

22 september 2014: Op een Kronenburgse school komt een grootschalige examenfraude aan het licht. (bron)

31 augustus 2014: De Palaanse leider Valjev is vandaag precies 20 jaar aan de macht, hetgeen gevierd is met een receptie en massaspelen. (bron)

30 augustus 2014: Berichtgeving over de 54ste AGL-Conferentie. (bron1) (bron2)

23 augustus 2014: De Kronenburgse premier Dankert is tot lijsttrekker van zijn partij, PvG, gekozen in aanloop naar de parlementsverkiezingen in oktober. (bron)

15 augustus 2014: In de Palaanse hoofdstad Jolka is de 69ste verjaardag herdacht van het einde van de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade en feestelijke optochten. (bron)

25 juli 2014: De Voskische regering steunt het Karstoniaanse plan om een wetenschappelijk AGL-instituut op te richten, maar vindt dat er niet teveel organisaties in dezelfde lidstaat moeten gevestigd worden. (bron)

16 juli 2014: In VoskiŽ is een advocate gearresteerd die sinds 2012 diverse cliŽnten oplichtte. (bron)

8 juli 2014: Een Centraal- en Oosteuropese luchtvaartmaatschappij gaat lowcostvluchten van en naar de Voskische hoofdstad Divis organiseren. (bron)

6 juli 2014: Kronenburg wordt getroffen door orkaan Arthur, die vooral overvloedige regenval veroorzaakt. (bron)

juli 2014: Karstonia wil dat het MŚrd-Instituut opnieuw een suborganisatie binnen de AGL wordt. (bron)

29 juni 2014: Het inwonertal van de Kronenburgse gemeente West-Cod daalt sterker dan in voorgaande jaren. (bron)

28 juni 2014: Opstootjes in de Voskische stad Mŗjmal tijdens de jaarlijkse Pride. (bron)

20 juni 2014: De Palaanse Minister van Staat Leonid Antonov is overleden. Hij werd opgevolgd door Irik Letsmaa. (bron)

20 juni 2014: Verkiezingen in Kronenburg gepland op 29 oktober, nadat ook de 'Zuidkamer' (Senaat) de grondwets-wijziging heeft goedgekeurd. (bron)

18 juni 2014: Levensstandaarden in VoskiŽ zijn de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd. (bron)

16 juni 2014: VoskiŽ wil de kieswet hervormen zodat VoskiŽrs die in het buitenland wonen, makkelijker kunnen stemmen. (bron)

19 mei 2014: In VoskiŽ is de eerste steen gelegd voor de snelweg Divis-Mŗjmal. (bron)

17 mei 2014: In Kelvius (VoskiŽ) vindt deze week het Universitair poŽziefestival 2014 plaats. (bron)

20 april 2014: De Kronenburgse ex-koning Alexander IV Lodewijk sterft. (bron 1) (bron 2)

april 2014: Karstonia overweegt opnieuw toetreding tot de NAVO door crisis in OekraÔne. (bron)

26 maart 2014: De Kronenburgse 'Noordkamer' (Huis van Afgevaardigden) neemt een grondwetswijziging aan. (bron)

21 maart 2014: Palana erkent de aansluiting van de Krim bij de Russische Federatie. (bron)

2 maart 2014: Kronenburg heeft zijn ambassadeur in Rusland teruggeroepen voor overleg. (bron)

maart 2014
: Berichtgevingen over de 53ste AGL-Conferentie. (bron1) (bron2) (bron3)

28 februari 2014: In Kronenburg wordt grote verkeerschaos verwacht vanwege de sluiting van de Ir. Eisso Kruze-brug in het centrum van het land. (bron)

27 februari 2014: VoskiŽ draagt de burchtruÔne van Lakiģis voor als Cultureel Erfgoed van de AGL. (bron)

25 februari 2014: Palana sluit haar consulaat in OekraÔne. (bron)

24 februari 2014: De regering van őle de Romanhe is afgetreden. (bron)

19 februari 2014
: De Kronenburgse prins Willem Lodewijk heeft een nieuwe vriendin. (bron)

14 februari 2014
: In Kronenburg vond vandaag een record aantal huwelijken plaats; in Alexanderstad werden er zelfs 93 koppels tegelijk ingezegend. (bron)

11 februari 2014
: In de AGL-lidstaten wordt gezocht naar een opvolger voor AEGU-secretaris generaal Kiela A. Taherw. De Kronenburgse minister van economische zaken Thomas Bouma is geen kandidaat. (bron)

7 februari 2014
: Ophef nadat in de Palaanse stad Besnej anti-communistische leuzen op de muur van een school werden aangetroffen. De school is tot nader bericht gesloten. (bron)

7 februari 2014: De Kronenburgse koning heeft na afloop van de opening van het parlementaire jaar laten weten 'geen hexenbiest' te zijn, in een reactie op de Amerikaanse fantasy-serie 'Grimm'. (bron)

6 februari 2014: In VoskiŽ heeft het parlement de tweede regering van premier LuÁia Apavia goedgekeurd. Hasan AliÁka is de nieuwe minister van buitenlandse zaken. (bron)

3 februari 2014: In de Voskische presidentsverkiezingen is oud-premier Başkim Arhali gekozen tot nieuwe president van VoskiŽ. Hij volgt op 19 februari Ādrea Zaşpuzic-Ēzvavs op. (bron)

2 januari 2014: De Palaanse atleten zijn vertrokken naar de Olympische Winterspelen in Sotsji. (bron)

1 januari 2014: In Jolka is de 67ste verjaardag van de stichting van de Volksrepubliek Palana herdacht met een militaire parade en feestelijke optochten. (bron)

30 januari 2014: De Roemantsj-Voskische schrijver Chaspar Nadig roept op tot standaardisering van het Voskisch-Roemantsje dialect. (bron)

18 januari 2014
: De verloving van de Kronenburgse prins Willem Lodewijk en de Karstoniaanse prinses Lovisa is volgens het blad 'It KronenbŲrgsk Nysblad' verbroken doordat de prins niet kon omgaan met de homoseksualiteit van de Karstoniaanse kroonprins Christian, de oudere broer van Lovisa. (bron)

15 januari 2014
: In de Kronenburgse hoofdstad Alexanderstad is de agressie jegens parkeerwachters toegenomen na de invoering van een strenger parkeerbeleid. (bron)

8 januari 2014
: In aanwezigheid van o.a. de Kronenburgse koning is in de Voskische stad Mŗjmal de Culturele Hoofdstad 2014 van start gegaan. (bron)

januari 2014
: De Karstoniaanse kroonprins Christian zal begin april in het huwelijk treden met zijn vriend Erik Nylund. (bron)

23 december 2013
: Karstonia wint voor de eerste keer de AGL-Voetballandenkampioenschappen. Norland wordt tweede, Kronenburg derde en SeppiŽ vierde. (bron1) (bron2)

22 december 2013
: De liberale partij van premier LuÁia Apavia heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. (bron)

15 december 2013
: De 84-jarige Palaanse minister van buitenlandse zaken Pjotr Janovitsj Soka heeft na 22 jaar in die functie zijn ontslag ingediend. Hij wordt opgevolgd door Vadi Bilibinovitsj Kimni. (bron)

15 december 2013: De president van őle de Romanhe heeft in Zuid-Afrika de begrafenis van oud-president Nelson Mandela bijgewoond. (bron)

15 december 2013
: In VoskiŽ vonden rellen plaats nadat het land op de laatste plaats eindigde in het AGL-voetbaltoernooi. (bron)

december 2013
: De regering van őle de Romanhe wil haar overheid digitaliseren om aan de buitenlandse kritiek op de soms onduidelijke financiŽle situatie van het land tegemoet te komen en de interne corruptie te bestrijden. (bron)

december 2013
: De betrekkingen tussen őle de Romanhe en Insulantis zijn in de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. (bron)

december 2013
: Berichtgeving over de Iljaromaanse prestaties tijdens het AGL-Voetbaltoernooi. (bron)

29 november 2013
: Drie partijen in het Kronenburgse parlement willen na de komende verkiezingen inzetten op een wijziging van de opvolgingswet, zodat het eerstgeboren kind van een koning ongeacht geslacht kan opvolgen. (bron)

27 november 2013
: In Kronenburg gaat vanaf 2014 de Ir. Eisso Kruze-brug dicht voor onderhoud. De brug is een belangrijk knooppunt in de infrastructuur van het land. (bron)

25 november 2013
: In Kronenburg zijn glassplinters aangetroffen in koffieverpakkingen van het Chimorese merk Orrůn. (bron)

21 november 2013: Koning Ernst Frederik en koningin Isabel van Kronenburg gaan in januari 2014 op staatsbezoek in VoskiŽ. (bron)

20 november 2013
: Vanaf 1 februari 2014 neemt de overheid de registratie van huwelijken over van religieuze instanties. Het wordt dan voor o.a. atheÔsten en homoseksuelen makkelijker om te trouwen. (bron)

19 november 2013
: De nieuwe biljetten van de Kronenburgse gulden worden waarschijnlijk verticaal. (bron)

12 november 2013
: De Kronenburgse jurist David Karapetjan zegt dat het gewijzigde Verdrag van Aralethe in strijd is met zichzelf. (bron)

5 november 2013
: In Kronenburg is een definitief voorstel gedaan voor een bestuurlijke hervorming. (bron)

1 november 2013: De Palaanse kustwacht onderschept in haar territoriale wateren aan de westkust een Japans vissersschip dat door een zware storm uit koers geraakt was. De vissers zijn verhoord en zitten in afwachting van de uitspraak van de rechter nog vast. (bron)

1 november 2013: In Kronenburg heeft Ivo Casseboom Elias Nothomb opgevolgd als voorzitter van de Westkamer (de 'Raad van State' van Kronenburg). (bron)

november 2013: De Kronenburgse prins Willem Lodewijk en de Karstoniaanse prinses Lovisa hebben hun verloving na twee jaar verbroken. (bron 1) (bron 2)

november 2013: De Karstonienska Tidning bericht dat het AGL-Hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan over de media-wetgeving in Chimor. Deze zaak was aangespannen door de Karstoniaanse vereniging van onafhankelijke journalisten. (bron 1) (bron 2)

30 oktober 2013: Binnenlandse televisiezenders in Kronenburg kampen met een terugvallend aantal kijkers. (bron)

28 oktober 2013: De Kronenburgse minister-president Dankert is niet verbaasd dat hij is afgeluisterd. (bron)

23 oktober 2013
: De Voskische minister van justitie vindt dat de AGL de wijzigingen van de verdragen van Aralethe en Jarjana moet overdoen. (bron)

7 oktober 2013
: De Kronenburger Bode vraagt zich af of őle de Romanhe de voorbereidingen voor de AGL-voetballanden-kampioenschappen op tijd klaar zal hebben. (bron)

1 oktober 2013
: Ed Aarrestad volgt Aletta Haaijer op als burgemeester van de Kronenburgse gemeente Waterland. (bron)

oktober 2013
: Stakingen leggen de bouw van het nieuwe voetbalstadion in de Iljaromaanse hoofdstad Port de Boiguehenneuc stil. (bron)

16 september 2013
: De Voskische regering stelt de datum van de volgende reguliere parlementsverkiezingen vast op 22 december 2013. (bron)

13 september 2013
: Kronenburg draagt het Huis van FinanciŽn in Friescheburg voor voor de AGL-Erfgoedlijst. (bron)

10 september 2013
: De Kronenburgse minister van buitenlandse zaken Schydtz bezoekt VoskiŽ in een poging de relaties tussen beide landen te verbeteren. (bron)

juli 2013
: De Karstoniaanse filmindustrie verkeert in een crisis. (bron)

30 juli 2013: De voormalige Voskische kroonprins Hugo brengt een bezoek aan de stad R
āģidz, nadat de wet die leden van de koninklijke familie sinds 1996 verbood VoskiŽ te bezoeken, op 17 mei jl. werd afgeschaft. (bron)

29 juli 2013: Bij een inzamelingsactie in Kronenburg voor őle de Romanhe, dat getroffen werd door een vulkaanuitbarsting, wordt meer dan 98 miljoen gulden opgehaald. (bron)

26 juli 2013: Mr. Bautasars Vazdz wordt namens VoskiŽ rechter bij het AGL-Hooggerechtshof. (bron)

25 juli 2013: De Karstonienska Tidning vraagt zich af of het arme VoskiŽ een bijdrage kan leveren aan de AGL. (bron)

25 juli 2013: De Voskische premier Apavia oogst lof voor haar handelen tijdens de AGL-Conferentie. (bron)

24 juli 2013: De Kronenburger Bode vindt dat VoskiŽ de AGL is 'ingekocht' door Issel en Chimor. (bron)

19 juli 2013: Prins Edmund, de Karstoniaanse man van de Seppische koningin Arna-Lotta, is de afgelopen week zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. (bron)

17 juli 2013: De Voskische minister van buitenlandse zaken wil de Kronenburgse consul om opheldering vragen over het voornemen van Kronenburg om tegen een volwaardig lidmaatschap van VoskiŽ van de AGL te gaan stemmen op de komende AGL-Conferentie. (bron)

16 juli 2013: De regering van őle de Romanhe deelt het standpunt van Kronenburg over de toelating van VoskiŽ niet. (bron)

14 juli 2013: In Kronenburg is een verwarde man met een auto de regeringsvleugel van het parlement binnengereden. (bron)

12 juli 2013: Het parlement van őle de Romanhe heeft deze week een wet aangenomen die de doodstraf in het land zal afschaffen. (bron)

11 juli 2013: In een actie tegen corruptie heeft de Voskische politie het ministerie van financiŽn binnengevallen. Enkele ambtenaren en ook oud-minister Majyģiuz werden gearresteerd. (bron)

1 juli 2013: Premier Bonamy (őle de Romanhe) treedt af ten gunste van oud-premier Keztil-Surt en wordt zelf minister van buitenlandse zaken. (bron)

juli 2013: őle de Romanhe wil financiŽle ondersteuning aanvragen bij o.a. de AGL-investeringsbank om de schade van de vulkaanuitbarsting te helpen herstellen. (bron)

28 juni 2013: De Kronenburgse regering wil verlenging van het geassocieerd lidmaatschap van VoskiŽ. (bron)

19 juni 2013: De Kronenburgse minister van defensie wil onderzoek naar religieus extremisme in het leger. (bron)

6 juni 2013: In Kronenburg is de eerste steen gelegd van wat de grootste boeddhistische tempel in het land moet worden. (bron)

juni 2013: In Karstonia heeft de Rijksdag het gewijzigde verdrag van Jarjana geratificeerd. (bron)

15 mei 2013: VoskiŽ gaat een snelweg aanleggen tussen Divis en Mŗjmal. Een gedeelte daarvan zou gefinancierd moeten worden door subsidies van bijvoorbeeld de investeringsbank van de AGL. (bron)

14 mei 2013: Oud-directeur van het Ylieen-Centrum en oud-minister van buitenlandse zaken van Kronenburg Sigurd JŲrgensen is overleden. (bron)

4 mei 2013: Op őle de Romanhe is de vulkaan Piton des Grandes Feux uitgebarsten. Diverse dorpen en steden werden geŽvacueerd. (bron)

1 mei 2013: Tijdens de viering van de Dag van de Arbeid in Palana vond het eerste publieke optreden van partijleider Valjev plaats sinds zijn ziekte. (bron)

29 april 2013: Volgens de minister van buitenlandse zaken van VoskiŽ beschouwt de Voskische regering het AGL-lidmaatschap niet als een vanzelfsprekendheid. (bron)

19 april 2013: De Kornelis Frankema Universiteit in Kronenburg wil met behulp van internationale kennis en financiŽn een nieuw milieuinstituut oprichten. (bron)

19 april 2013: Minister Soka van Palana heeft vandaag een bliksembezoek gebracht aan Noord-Korea, wat opmerkelijk is, omdat de twee landen sinds de jaren '90 alle betrekkingen hebben verbroken. Het doel van het bezoek is niet bekend gemaakt. (bron)

4 april 2013: Palana mobiliseert zijn leger na de nucleaire dreigementen van Noord-Korea. (bron)

1 april 2013: Het Kronenburgs is officieel ingevoerd als voertaal van Kronenburg, naast het Nederlands. (bron)

26 maart 2013: De Kronenburgse Noordkamer heeft het gewijzigde Verdrag van Jarjana geratificeerd. (bron)

24 maart 2013: De Palaanse leider Valjev is opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Drie dagen later verlaat hij het ziekenhuis. (bron)

22 maart 2013: Nadat de regering van premier Arhali haar meerderheid in het parlement verloor, wordt er onder leiding van de Liberaaldemocratische partij onderhandeld over een nieuwe Voskische regering. (bron)

18 maart 2013: Palana wil een kerncentrale laten bouwen bij de stad Ninaj. (bron)

7 maart 2013: Nadat de Kronenburgse koningin bevallen is van haar eerste zoon, is in dat land de discussie over de troonopvolging weer losgebarsten. (bron)

maart 2013: De regering van őle de Romanhe wil een voorstel indienen om te strafwet te wijzigen, zodat de doodstraf in het land afgeschaft kan worden. (bron)

maart 2013: De Iljaromaanse economie groeit met 8%. (bron)

10 februari 2013: In Palana zijn de studenten vrijgelaten die in september vorig jaar de flashmob organiseerden. Het flashmobverbod blijft gehandhaafd. (bron)

5 februari 2013: De Palaanse leider Valjev (72) is met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Jolka. Volgens de minister van informatie is er geen reden tot paniek. Twee dagen later wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. (bron)

2 februari 2013: De voormalige SV Engelbert-middenvelder Koide Wuirgitt wordt trainer van het Kronenburgse nationale elftal. (bron)

1 februari 2013: In Kronenburg wil regeringspartij ROOS! een nieuw voorstel indienen om de huwelijkswetgeving te veranderen, zodat het voor o.a. atheÔsten en homosexuelen makkelijker wordt om te trouwen. (bron)

31 januari 2013: De Kronenburgse minister van buitenlandse zaken Schydtz gaat in februari Chimor en Issel bezoeken. (bron)

23 januari 2013: De minister van buitenlandse zaken van VoskiŽ noemt de uitkomst van de AGL-Conferentie 'niet per se teleurstellend'. (bron)

21 januari 2013: In Kronenburg wordt er naar aanleiding van de AGL-Conferentie gevreesd dat door de ontstane patstelling het vorige zomer gewijzigde Verdrag van Aralethe noch dat van Jarjana uiteindelijk in werking zullen treden. Milieuorganisaties vrezen daarnaast de sluiting van het AGL-milieuinstituut M.I.E., nadat hierover op de Conferentie een balletje was opgeworpen. (bron)

20 januari 2013: Naar aanleiding van de AGL-Conferentie concludeert het Bulletin d'őle de Romanhe dat de AGL in een 'westers' en 'niet-westers' kamp is beland. (bron) Ook in Karstonia veel aandacht voor de AGL-Conferentie en de controverse rondom de wijziging van het Verdrag van Jarjana. (bron)

16 januari 2013: In Kronenburg wordt geruzied over de status die de gemeente West-Cod na de bestuurlijke herindeling zou moeten krijgen. (bron)

4 januari 2013: Scepsis in de Kronenburgse politiek over de kans dat het Verdrag van Jarjana op de komende AGL-Conferentie gewijzigd wordt. (bron)

januari 2013
: Het Iljaromaanse parlement wijzigt de naam van het internationale vliegveld van het land. (bron)

31 december 2012
: De Republiek őle de Romanhe is 30 jaar onafhankelijk. (bron)

27 december 2012
: De Kronenburgse oud-premier Strikwerda verlaat de partij PSV en stapt over naar ROOS!. (bron)

22 december 2012
: Chaos in enkele Kronenburgse steden na het uitblijven van het einde van de wereld, waarop de Wandelaars van het Doodlopend Pad gehoopt hadden. (bron)

16 november 2012
: VoskiŽ maakt enkele diplomatieke benoemingen in AGL-landen bekend. (bron)

12 november 2012: Kronenburgse ambassadewijzigingen per 1 januari 2013. (bron)


10 november
2012: De Voskische schrijfster Kirkē Bastuģiūz wint de nationale literaire prijs de 'Gouden Telescoop'. (bron)

7 november 2012
: Een oproep tot massademonstratie in VoskiŽ trekt maar weinig belangstelling. (bron)

2 november 2012: De Chimorese drugsdealer Nestor Garda is in Kronenburg veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Tegen de uitspraak is beroep mogelijk. (bron)

1 november 2012: Slecht begin televisieseizoen in Kronenburg. (bron)

21 oktober 2012: Prins Willem Lodewijk (KB) en prinses Lovisa (KS) maken ruzie in Luxemburg. (bron)

oktober 2012: Infrastructuur van Port de Boiguehenneuc wordt verbeterd. Bouw nieuw voetbalstadion gestart. Iljaromaanse regering onderzoekt naamsverandering hoofdstad. (bron)

25 september 2012: Relatie Kronenburg-Palana in onstuimiger vaarwater. (bron)

24 september 2012: Kronenburg wil een nieuwe internationale luchthaven bouwen om de regio te ontlasten. (bron)

23 september 2012
: Voormalig Secretaris Generaal van de AGL Marij ‹hler heeft in Alexanderstad (KB) gewinkeld. (bron)

22 september 2012
: De Palaanse minister van buitenlandse zaken Pjotr Soka reageert geÔrriteerd op de oproep tot een boycot van de Culturele Hoofdstad van de AGL 2012. (bron)

18 september 2012
: De Kronenburgse mensenrechtenorgani-satie 'Populus' roept op tot een boycot van de Culturele Hoofdstad van de AGL 2012 in Jolka, na het verbieden door de Palaanse regering van het fenomeen 'flash mob'. (bron)

17 september 2012
: In VoskiŽ wordt de bouwvergunningen-wet aangepast. (bron)

14 september 2012
: In Palana is het fenomeen 'flash mob' door de regering verboden na een dansevenement op het Vriend-schapsplein in Jolka. (bron)

7 september 2012
: De nieuwe secretaris-generaal van de AGL, Heidi AnkerskjŲld, zal een bezoek brengen aan Kronenburg vanwege de weigering van een meerderheid van het parlement van dat land om het gewijzigde Verdrag van Aralethe te ratificeren. (bron)

september 2012
: In Karstonia zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de conservatieve volkspartij; partijleidster Maria Wassiljevska heeft opdracht gekregen een regering te vormen. (bron)

30 augustus 2012: In VoskiŽ laait de discussie over kandidaten voor de presidentsverkiezingen in januari 2014 al op. (bron)

26 juli 2012: Glůria San MartŪn treedt aan als directrice van EnerGeo. Namens Kronenburg neemt Chris Veerel plaats in het bestuur van de organisatie. (bron)

18 juli 2012: De Kronenburgse stad Zurich heeft meer dan 100.000 inwoners. (bron)

13 juli 2012: In Alexanderstad (KB) vindt een ernstig tram-ongeluk plaats waarbij de Isselse ambasasdeur betrokken is. (bron)

12 juli 2012: Het Kronenburgse investeringsbedrijf 3O-Infra wil de organisatie van de AGL-Voetbalkampioenschappen van 2013 financieel ondersteunen. (bron)

12 juli 2012: Koningin Isabel van Kronenburg verwacht haar derde kind in het voorjaar van 2013. (bron)

11 juli 2012: Barbara Mijghen wordt per 1 augustus de consul van Kronenburg in de republiek VoskiŽ. (bron)

10 juli 2012: Karstonia is tevreden met de resultaten van de AGL-Conferentie van 8 juli jl., hoewel de Karstoniaanse regering minder blij is met de toelating van Palana als volwaardige lidstaat tot de AGL. (bron)

10 juli 2012: het Voskische parlement is tevreden over het buitenlandse beleid van de Voskische regering. (bron)

10 juli 2012: de Kronenburgse regering subsidieert tijdelijk vluchten naar Palana, waar de hoofdstad Jolka dit jaar culturele hoofdstad van de AGL is. (bron)

9 juli 2012: in Kronenburg is met teleurstelling gereageerd op het uitstel van het voorstel om de passage over het toestaan van de doodstraf uit het Verdrag van Jarjana te schrappen. (bron)

6 juli 2012: Chimor heeft een nieuwe regering; MarŪa Morillo blijft president. (bron)

2 juli 2012: in de Voskische badplaats Korv is het dure Palmadoria hotel overvallen. (bron)

juni 2012: Overstromingen door natte zomer leiden in Karstonia tot problemen. (bron)

juni 2012: őle de Romanhe vreest vulkaanuitbarsting. (bron)

30 juni 2012: kritiek op de opera 'The Audience Haters' van de Kronenburgse componist Johannes Dekker. (bron)

26-28 juni 2012: őle de Romanhe is aanwezig op de conferentie van FICT in Jukland. (bron)

5 juni 2012: uitslag eerste ronde presidentsverkiezingen in Chimor; de partijen Puro en Verde gaan door. (bron)

1 juni 2012: de burgemeester van de Kronenburgse gemeente Zuiderland ontbindt verrassend de gemeenteraad. (bron)

mei 2012: in Karstonia heeft de nieuwste roman van schrijver Kaj-Anund Nšring over de bezetting van Karstonia door de Sovjetunie aan het eind van de tweede wereldoorlog, opschudding veroorzaakt. (bron)

21 mei 2012: de Kronenburgse regering zal op de komende AGL-Conferentie waarschijnlijk een voorstel indienen om de passage over de doodstraf in artikel 2 van het Verdrag van Jarjana te schrappen. Eerder werd al een voorstel ingediend om het Verdrag van Aralethe zodanig te wijzigen dat ondertekening van het Verdrag van Jarjana door de lidstaten verplicht wordt. Mocht dit voorstel niet worden aangenomen, dan zal Karstonia de Conferentie als mislukt beschouwen. (bron1, bron2)

14 mei 2012: de politie van Alexanderstad (Kronenburg) verwijdert de 'Wandelaars van het Doodlopend Pad' van het plein voor het parlementsgebouw. (bron)

12 mei 2012: de Kronenburgse zakenman en miljonair Oscar A. Ottendorf Okrilla is gesignaleerd tijdens een officieus bezoek aan Griekenland, waar hij enkele bezittingen heeft. (bron)

1 mei 2012: in Jolka (Palana) is de dag van de arbeid gevierd met een parade en een popconcert. (bron)

1 mei 2012: de Karstoniaanse ambassadrice in Kronenburg is per vandaag Estrid Lind-NystrŲm; de vorige ambassadrice Disa Eichenwald wordt commissaris in de Europese Unie. (bron1, bron2)

30 april 2012: ex-AGL-rechter Arcimbaldo Farnese Anzile vraagt een verblijfsvergunning in Kronenburg aan. (bron)

28 april 2012: minister van communicatie Hamersma (KB) keurt de verkoop van de publieke omroepen RTK1 en RTK3 aan de Iljaromaanse organisatie ragnaRrŲkk goed. (bron1, bron2)

27 april 2012: diverse politieke partijen in Kronenburg willen dat de AGL artikel 2 van het Verdrag van Jarjana wijzigt, zodat de doodstraf als wettelijk middel niet meer toegestaan is in de lidstaten. (bron)

25 april 2012: in Zuiderland (KB) is Emiel Lattanzio gekozen tot nieuwe burgemeester; hij treedt aan op 1 juni. (bron)

20 april 2012: de Kronenburgse minster van binnenlandse zaken Jędrzejewicz presenteert de plannen van de regering om de nationale instellingen te hervormen. (bron)

13 april 2012: verkiezingskoorts in Chimor; prognoses spreken elkaar tegen. (bron)

5 april 2012: de Chimorese partij Somos Chimor kiest Nicole Santiago Fuentes tot nieuwe leider. (bron)

2 april 2012: Oranjewijk (KB) kondigt aan een standbeeld te laten ontwerpen van oud-premier en oud-secretaris generaal van de AGL Johan Achterberg (1939 - 2008). (bron)

29 maart 2012: Harma van der Aa-Roorda, directrice van het AGL-energie-instituut EnerGeo, maakt bekend niet herkiesbaar te zijn voor een tweede termijn. Haar huidige termijn loopt af op 26 juli dit jaar. (bron)

28 maart 2012: de leider van de partij Somos Chimor is gearresteerd in zijn woonplaats Platůn (RC). (bron)

15 maart 2012: het Kronenburgse ministerie van financiŽn neemt grafisch ontwerpbureau Pothuijs & Devere in de arm voor het ontwerpen van nieuwe munten en biljetten. (bron)

9 maart 2012: de Isselse minister van buitenlandse zaken Dawyd Kone wordt tijdens de 'Heirinsdreit' getroffen door een buikgriepje. (bron)

8 maart 2012: de Isselse minister van buitenlandse zaken Dawyd Kone sluit een driedaags bezoek aan SeppiŽ af. (bron)

8 maart 2012: Kronenburgers hebben voor het eerst een vrije dag op Internationale Vrouwendag. Ook 1 mei en 2 juni zijn vanaf dit jaar extra vrije dagen. (bron)

5 maart 2012: de Kronenburgse gemeenten Alexanderstad en Dietzland krijgen nieuwe burgemeesters: Maud Heirens resp. Margit Graeff-Ahlstrand. (bron)

25 februari 2012: demonstraties in Kronenburg tegen de vele overheidsbesparingen en tegen het feit dat het leger hier niet of nauwelijks door getroffen wordt. (bron)

20 februari 2012: een kerkgebouw in het Isselse Marshefa stort in, waarbij een geestelijke gewond raakt. (bron)

17 februari 2012: het Kronenburgse koninklijk paar heeft een bezoek gebracht aan de Noord-Europese republiek Jukland. (bron)

3 februari 2012: winterweer zorgt voor chaos op de Isselse wegen (bron)

3 februari 2012: in de Kronenburgse Promulgatie (de opening van het parlementaire jaar) zijn forse bezuinigingen aangekondigd op buitenlandse zaken en omroepen. (bron)

3 februari 2012: minister JŲrgensen van buitenlandse zaken (KB) treedt om gezondheidsredenen af. (bron)

1 februari 2012: in de Palaanse hoofdstad Jolka is de 65ste verjaardag herdacht van de stichting van de Volksrepubliek Palana met een militaire parade. (bron)

januari 2012: in Karstonia is Maria Wassiljevska herkozen als leider van de Conservatieve Partij. (bron)

januari 2012: de Karstoniaanse vereniging van journalisten KOJF wil toetsing van de Chimorese mediawetgeving door het AGL-hooggerechtshof. (bron)

26 januari 2012: doemdenkers die geloven dat de wereld eind 2012 zal vergaan, zoals voorspeld door de Maya's, verzamelen zich in Alexanderstad op het plein voor het parlement van Kronenburg. Ze noemen zich de 'Wandelaars van het Doodlopend Pad'. (bron)

24-27 januari 2012: staatsbezoek van de koning van Kaupelan aan őle de Romanhe. (bron)

23 januari 2012: de buitenlandcommissie van het Kronenburgse parlement kondigt een bezoek aan de Volksrepubliek Palana aan om zich te laten voorlichten over de Palaanse staatsinrichting. (bron)

20 januari 2012: de Isselse premier Lise Berr verklaart dat Issel altijd de persvrijheid zal blijven beschermen, ook op internet, en nodigt websites die in andere landen op zwart gaan daarmee impliciet uit om naar Issel uit te wijken. (bron)

16 januari 2012: het Issels statistisch bureau komt met slechte economische cijfers over 2011. (bron)

13 januari 2012: Lena Ewen wordt de nieuwe burgemeester van Oud-Kronenburg (KB). (bron)

10-15 januari 2012: Issel wordt opgeschrikt door ludieke 'atoomprotesten' tegen het kabinet. (bron)

9 januari 2012: schoonmakers staken in Issel. Premier Berr verergert hun woede met een grappig bedoelde opmerking. (bron)

9 januari 2012: Eric Simons, ex-vice premier van Kronenburg en huidig bestuurslid van het AGL-milieuinstituut MIE verlaat dit instituut om bij een Australische multinational te gaan werken. Paulette Jazynski-de Vries volgt hem op. (bron)

6 januari 2012: in Issel worden het Wyntarjķl en de Culturele Hoofdstad van de AGL 2011 afgesloten. (bron)

4 januari 2012: de Chimorese voetbalclub Allianza Lindavista wint het Nieuwjaarstoernooi in Elysion. (bron)

1 januari 2012: in de verschillende AGL-lidstaten is het nieuwe jaar feestelijk ingehaald met vuurwerk en versnaperingen. Culturele Hoofdstad van 2012 is de Palaanse hoofdstad Jolka. (bron)

NIEUWS OVER DEZE WEBSITE
s
4 maart 2018: update gegevens őle de Romanhe, Karstonia en Palana (kijk onder Lidstaten).

4 maart 2018: toevoeging laatste edities kranten uit őle de Romanhe, de Kanaaleilanden, Karstonia, Kronenburg en VoskiŽ (kijk onder Lidstaten).

31 december 2016: update gegevens Kronenburg, Palana en VoskiŽ (kijk onder Lidstaten).

8 februari 2015: toevoeging gegevens Kanaaleilanden (kijk onder Lidstaten) en alle exemplaren van het Seppische blad De Wiedeweerga (eveneens onder Lidstaten).

1 januari 2015: update gegevens őle de Romanhe, Karstonia, Kronenburg, Palana en VoskiŽ (kijk onder Lidstaten).

1 januari 2014: update gegevens őle de Romanhe, Karstonia, Kronenburg en VoskiŽ, alsook de statistieken (kijk onder Lidstaten).

2 december 2013: alle exemplaren van het Bulletin d'őle de Romanhe staan nu op deze website (kijk onder Lidstaten, kies őle de Romanhe en klik op de link 'Nieuws uit őle de Romanhe').

1 december 2013: alle exemplaren van Den Karstonienska Tidning af Nederlšnderna staan nu op deze website (kijk onder Lidstaten, kies Karstonia en klik op de link 'Nieuws uit Karstonia').

9 november 2013: update 'nieuws uit de lidstaten' te linkerzijde van deze kolom en toevoeging AGL-Voetballanden-kampioenschappen 2013 (kijk onder Cultuur).

27 april 2013: update of the English introduction page ∑ mise en date de la page d'introduction en franÁais ∑ Aktualisťierung vun der Introduktiounssšit op LŽtzebuergesch.

3-5 januari 2013: update gegevens Karstonia, őle de Romanhe, Kronenburg, VoskiŽ en Palana (kijk onder Lidstaten).

1 januari 2013: update van de ambassadelijst (kijk onder Lidstaten).

22 november 2012: update van de ambassadelijst (kijk onder Lidstaten).

18 november 2012: update van de ambassadelijst (kijk onder Lidstaten).

14 juli 2012: nieuwspagina's toegevoegd bij de landen die nieuws in pdf-formaat doorsturen (Chimor, őle de Romanhe, Karstonia, VoskiŽ).

10 juli 2012: nieuws uit de lidstaten toegevoegd te linkerzijde van deze kolom.

9 juli 2012: diverse gegevensupdates na de AGL-Conferentie van 8 juli, alsook een ruimtelijke verbreding van de website van 900 naar 1200 pixels.

28 april 2012: na beŽindiging van het lidmaatschap van Elysion zijn de gegevens van dat land van deze website verwijderd.

4 februari 2012: Update landenoverzicht Insulantis (kijk onder Lidstaten).

5 januari 2012: De resterende AGL-Echo's zijn toegevoegd aan het ECHO-archief (kijk onder Secretariaat). De AGL-Echo is een publicatie van het Secretariaat van de AGL en bevat meestal verslagen van de recentste AGL-Conferentie(s). De eerste zes nummers verschenen tussen 1987 en 1990, tussen 1995 en 2003 verschenen de nummers 7 t/m 17 en sinds 2006 verschijnt de Echo geregeld met een frequentie van ťťn tot drie keer per jaar; in december 2011 verscheen de 29ste editie.

5 januari 2012: Update van de lijst met Cultureel Erfgoed van de AGL (kijk onder Cultuur).

2 januari 2012: Statistisch overzicht toegevoegd aan de website (kijk onder Lidstaten).

1 t/m 5 januari 2012: Enkele updates aan de ambassadeoverzichten, de lijst van steden met meer dan 100.000 inwoners en de landenoverzichten van őle de Romanhe, Karstonia, Kronenburg en Norland (kijk onder Lidstaten); enkele bestuursleden van suborganisaties toegevoegd of gewijzigd (kijk onder Organisaties).